Σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη και δυναμική αγορά οπως αυτή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είμαστε εδώ για να προσφέρουμε ιδέες και λύσεις σε όσους θέλουν να αλλάξουν τον τρόπο που προσεγγίζουν το θέμα της παραγωγής και της κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Με σημάδια έντονου κορεσμού το υπάρχον δίκτυο ηλεκτροδότησης αλλά και η ίδια η φύση ζητούν νέους και αποδοτικότερους τρόπους επεξέργασιας της ηλεκτρικής ενέργειας, με πρώτες ύλες προερχόμενες από την ίδια την φύση (ήλιος, αέρας, νερό) και όχι απο πόρους βλαβερούς πρός αυτήν.

Συμβουλευτείτε μας για τεχνολογίες Φωτοβολταικών Συστημάτων, Αιολικής Ενέργειας, ή και συνδυασμό των δύο (Υβριδικό Σύστημα) για εγκαταστάσεις αυτόνομες ή διασυνδεδεμένες.

Αυτόνομα συστήματα

Αυτόνομα είναι εκείνα τα συστήματα που εγκατεστημένα σε κατοικία ή επιχείρηση χρησιμοποιούν την παραγόμενη ενέργεια για να ικανοποιήσουν  τις ανάγκες τους σε ηλεκτρικό ρεύμα.

Σε απομακρυσμένες ή εξοχικές κατοικίες που δεν υπάρχει δίκτυο της ΔΕΗ ένα αυτόνομο σύστημα θα μπορούσε να αποτελέσει μια συμφέρουσα και αξιόπιστη λύση.

Η ενέργεια που συγκεντρώνεται από την εγκατεστημένη τεχνολογία (φωτοβολταικό panel, ανεμογεννήτρια), αποθηκεύεται σε μια συστοιχία μπαταριών με επαρκή χωρητικότητα, και μέσω του inverter (αντιστροφέα) τροφοδοτούμε  με ρεύμα τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές.

Posted in Εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών | Leave a comment

Διασυνδεδεμένα συστήματα

Διασυνδεδεμένα συστήματα είναι εκείνα τα συστήματα που την παραγόμενη ενέργεια, είτε συνολικά είτε μέρος αυτής, την διοχετεύουν στο δίκτυο της ΔΕΗ. Προγράμματα όπως ‘Φωτοβολταικά στις Στέγες’ κάνουν χρήση μιας τέτοιας εγκατάστασης συλλέγοντας την ενέργεια από την εγκατεστημένη τεχνολογία (φωτοβολταικά panels) και μέσω του inverter (αντιστροφέα) την διοχετεύουν στο δίκτυο της ΔΕΗ.

Μια τέτοια εγκατάσταση μπορεί να ωφελήσει σε πολλά επίπεδα, είτε αποτελώντας μια συμπληρωματική πηγή ενέργειας (με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιούμε το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος).

NET METERING

Με το net metering μπορεί κάποιος να παράγει το δικό του ρεύμα με φωτοβολταϊκό σύστημα στον (οικιακό ή επαγγελματικό) του χώρο.

Όταν παράγεται περισσότερο ρεύμα από αυτό που χρησιμοποιείται αυτό μπορεί να μετρηθεί και να αποθηκευτεί στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ. Όταν δεν υπάρχει αρκετή ηλιοφάνεια για παραγωγή (το βράδυ π.χ.) μπορεί να γίνει χρήση του αποθηκευμένου ρεύματος.

Η ΔΕΔΔΗΕ δεν αγοράζει το ρεύμα, απλά το μετράει και το αποθηκεύει. Έτσι, η αυτοπαραγωγή με net metering δεν απαιτεί την εγκατάσταση ακριβών μπαταριών. Εάν καταναλώνετε περισσότερο ρεύμα από αυτό που παράγετε, θα χρειαστεί να πληρώσετε για την διαφορά στον πάροχό σας. Εάν όμως παράγετε περισσότερο από αυτό που καταναλώνετε αυτό αποθηκεύεται για έως και έναν χρόνο μετά τον οποίο μηδενίζεται σαν πίστωση.

Για αυτόν τον λόγο μία εγκατάσταση συμφέρει να παράγει περίπου όσο καταναλώνετε, ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο.

Posted in Εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών | Leave a comment