Λύσεις Γραφείου

Το πλέον νευραλγικό τμήμα μιας επιχείρησης είναι το Data Center ή αλλιώς Server Room, που αποτελεί και τον πυρήνα των υπολογιστικών συστημάτων της επιχείρησης. Συμβουλευτείτε μας για όλα τα θέματα που αφορούν τα συστήματα πληροφορικής της εταιρείας σας αλλα και την κατασκευή και συντήρηση Server Room και συζητήστε μαζί μας για όλα τα επιμέρους ζητήματα που συνθέτουν μια τέτοια κατασκευή όπως,

  • Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση
  • Κλιματισμό
  • Πυρόσβεση
  • Πυρανίχνευση
  • Δομημένη Καλωδίωση
  • Κατασκευή Ψευδοδαπέδου
  • UPS
  • Σύστημα Ασφαλείας (Αccess Control,  CCTV)
Posted in Λύσεις Γραφείου | Leave a comment