Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Ο σωστός σχεδιασμός πριν την υλοποίηση της νέας σας εγκατάστασης ή την αναβάθμιση/συντήρηση της ήδη υπάρχουσας αποτελεί σημαντικό κομμάτι μιας επιχείρησης αφενός γιατί αποτελεί προϋπόθεση  σωστής λειτουργίας της και αφετέρου γιατί με σωστό σχεδιασμό μπορούμε  να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα. Για να μπορέσετε να κάνετε την σωστή επιλογή που θα έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί με βασικό άξονα τις ανάγκες σας προϋπόθεση είναι να γνωρίζετε όλες τις διαθέσιμες προς εσάς τεχνολογίες.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Συμβουλευτείτε μας, αναμεσα σε αλλα,  για:

  • Νέες Εγκαταστάσεις
  • Aναβάθμιση/Συντήρηση Παλαιών Εγκαταστάσεων
  • Συστήματα εφεδρείας (Γεννήτριες, UPS)
  • Φωτισμούς (Κτηρίων, Εξωτερικών χωρων, Ασφαλείας)
  • Θυροτηλεόραση και ενδοεπικοινωνία
Posted in Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις | Leave a comment