Αυτόνομα συστήματα

Αυτόνομα είναι εκείνα τα συστήματα που εγκατεστημένα σε κατοικία ή επιχείρηση χρησιμοποιούν την παραγόμενη ενέργεια για να ικανοποιήσουν  τις ανάγκες τους σε ηλεκτρικό ρεύμα.

Σε απομακρυσμένες ή εξοχικές κατοικίες που δεν υπάρχει δίκτυο της ΔΕΗ ένα αυτόνομο σύστημα θα μπορούσε να αποτελέσει μια συμφέρουσα και αξιόπιστη λύση.

Η ενέργεια που συγκεντρώνεται από την εγκατεστημένη τεχνολογία (φωτοβολταικό panel, ανεμογεννήτρια), αποθηκεύεται σε μια συστοιχία μπαταριών με επαρκή χωρητικότητα, και μέσω του inverter (αντιστροφέα) τροφοδοτούμε  με ρεύμα τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές.

Posted in Εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών | Leave a comment

Διασυνδεδεμένα συστήματα

Διασυνδεδεμένα συστήματα είναι εκείνα τα συστήματα που την παραγόμενη ενέργεια, είτε συνολικά είτε μέρος αυτής, την διοχετεύουν στο δίκτυο της ΔΕΗ. Προγράμματα όπως ‘Φωτοβολταικά στις Στέγες’ κάνουν χρήση μιας τέτοιας εγκατάστασης συλλέγοντας την ενέργεια από την εγκατεστημένη τεχνολογία (φωτοβολταικά panels) και μέσω του inverter (αντιστροφέα) την διοχετεύουν στο δίκτυο της ΔΕΗ.

Μια τέτοια εγκατάσταση μπορεί να ωφελήσει σε πολλά επίπεδα, είτε αποτελώντας μια συμπληρωματική πηγή ενέργειας (με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιούμε το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος).

NET METERING

Με το net metering μπορεί κάποιος να παράγει το δικό του ρεύμα με φωτοβολταϊκό σύστημα στον (οικιακό ή επαγγελματικό) του χώρο.

Όταν παράγεται περισσότερο ρεύμα από αυτό που χρησιμοποιείται αυτό μπορεί να μετρηθεί και να αποθηκευτεί στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ. Όταν δεν υπάρχει αρκετή ηλιοφάνεια για παραγωγή (το βράδυ π.χ.) μπορεί να γίνει χρήση του αποθηκευμένου ρεύματος.

Η ΔΕΔΔΗΕ δεν αγοράζει το ρεύμα, απλά το μετράει και το αποθηκεύει. Έτσι, η αυτοπαραγωγή με net metering δεν απαιτεί την εγκατάσταση ακριβών μπαταριών. Εάν καταναλώνετε περισσότερο ρεύμα από αυτό που παράγετε, θα χρειαστεί να πληρώσετε για την διαφορά στον πάροχό σας. Εάν όμως παράγετε περισσότερο από αυτό που καταναλώνετε αυτό αποθηκεύεται για έως και έναν χρόνο μετά τον οποίο μηδενίζεται σαν πίστωση.

Για αυτόν τον λόγο μία εγκατάσταση συμφέρει να παράγει περίπου όσο καταναλώνετε, ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο.

Posted in Εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών | Leave a comment

Λύσεις Γραφείου

Το πλέον νευραλγικό τμήμα μιας επιχείρησης είναι το Data Center ή αλλιώς Server Room, που αποτελεί και τον πυρήνα των υπολογιστικών συστημάτων της επιχείρησης. Συμβουλευτείτε μας για όλα τα θέματα που αφορούν τα συστήματα πληροφορικής της εταιρείας σας αλλα και την κατασκευή και συντήρηση Server Room και συζητήστε μαζί μας για όλα τα επιμέρους ζητήματα που συνθέτουν μια τέτοια κατασκευή όπως,

 • Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση
 • Κλιματισμό
 • Πυρόσβεση
 • Πυρανίχνευση
 • Δομημένη Καλωδίωση
 • Κατασκευή Ψευδοδαπέδου
 • UPS
 • Σύστημα Ασφαλείας (Αccess Control,  CCTV)
Posted in Λύσεις Γραφείου | Leave a comment

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Ο σωστός σχεδιασμός πριν την υλοποίηση της νέας σας εγκατάστασης ή την αναβάθμιση/συντήρηση της ήδη υπάρχουσας αποτελεί σημαντικό κομμάτι μιας επιχείρησης αφενός γιατί αποτελεί προϋπόθεση  σωστής λειτουργίας της και αφετέρου γιατί με σωστό σχεδιασμό μπορούμε  να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα. Για να μπορέσετε να κάνετε την σωστή επιλογή που θα έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί με βασικό άξονα τις ανάγκες σας προϋπόθεση είναι να γνωρίζετε όλες τις διαθέσιμες προς εσάς τεχνολογίες.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Συμβουλευτείτε μας, αναμεσα σε αλλα,  για:

 • Νέες Εγκαταστάσεις
 • Aναβάθμιση/Συντήρηση Παλαιών Εγκαταστάσεων
 • Συστήματα εφεδρείας (Γεννήτριες, UPS)
 • Φωτισμούς (Κτηρίων, Εξωτερικών χωρων, Ασφαλείας)
 • Θυροτηλεόραση και ενδοεπικοινωνία
Posted in Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις | Leave a comment

Έξυπνο Σπίτι

Πιστοποιημένοι συνεργάτες της ΕΙΒ/ΚΝΧ για την εφαρμογή της τεχνολογίας Instabus ΕΙΒ προσφέρουμε λύσεις Smart House σε όσους ζητούν να έχουν τον έλεγχο  ολόκληρης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της κατοικίας ή του επαγγελματικού τους χώρου κεντροποιημένο και διαθέσιμο με το πάτημα ενός κουμπιού.

Είτε μιλάμε για μεγάλες επαγγελματικες εγκαταστάσεις είτε για μικρούς οικιακούς χώρους η ανάγκη να μπορούμε να ελέγχουμε οποιαδήποτε στιγμή φωτισμό, κλιματισμό, θέρμανση, εξαερισμό, ηλεκτρικά ρολά ή σύστημα ασφαλειας γίνεται επιτακτική αν θέλουμε να έχουμε τον απόλυτο έλεγχο της ιδιοκτησίας μας αλλα και αν θέλουμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα.

Με την λύση Smart House μπορούμε να δικτυώσουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές με τέτοιο τρόπο ώστε η λειτουργία τους να μπορεί να ελεγχθεί από ένα κεντρικό σημείο. Ο πίνακας μας, από ένας τυπικός ηλεκτρολογικός πινακας, αποκτά πλέον  τον ρολο του εγκεφάλου ολόκληρης της εγκατάστασης.

Σε περιπτώσεις που πρέπει να σβήσει ένας διακόπτης φωτισμού, να ξεκινήσει η λειτουργία θέρμανσης, να ενεργοποιηθεί το σύστημα ασφαλειας ή ακόμα να κατέβουν τα ηλεκτρικά  ρολά λόγω καιρικών συνθηκών, η φυσική παρουσία ενός προσώπου που θα προβεί σε όλες αυτές τις ενέργειες είναι επιβεβλημένη σε μια συμβατική εγκατάσταση. Μια εγκατάσταση Smart House προσφέρει λύσεις όταν η φυσική παρουσία προσώπου σε χώρο δεν είναι δυνατή. Με την χρήση ‘ενεργοποιητών’ ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προγραμματίσει χρονοδιάγραμμα βάση του οποίου μπορούν να ενεργοποιούνται-απενεργοποιούνται λειτουργίες όπως θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός, φωτισμός ή σύστημα ασφαλειας.  Με την χρήση ‘αισθητήρων’ όπως ανεμόμετρο, ανιχνευτή κίνησης, αντιστάθμιση φωτεινότητας μπορεί ο ιδιοκτήτης να προγραματίσει λειτουργίες που θα βασίζονται στα ερεθίσματα που δέχονται οι αισθητήρες αυτοί. Παράδειγμα ενός τέτοιου σεναρίου μπορεί να είναι να κατεβαίνουν αυτόματα τα ηλεκτρικά ρολά σε περίπτωση που ο αισθητήρας ανιχνεύσει βροχή, να ανέβει η ηλεκτρική τέντα σε περίπτωση που ο άνεμος δυναμώσει, κ.α.

Μια Smart House εγκατάσταση ίσως να φαίνεται αρκετά ακριβότερη από μια συμβατική όμως  με μια προσεκτικότερη ματιά μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι για τις πολλές περισσότερες λειτουργίες που κερδίζουμε, το ποσο ενέργειας που εξοικονομούμε (και κατ επέκταση χαμηλότερο κόστος σε λογαριασμό ηλεκτρικού) και τον σημαντικό περιορισμό στην χρήση καλωδίων που μια τέτοια εγκατάσταση απαιτεί, η σύγκριση κόστους είναι τουλάχιστον άστοχη μιας και τα κέρδη από μια Smart House εγκατάσταση είναι σαφώς περισσότερα.

 

Posted in Έξυπνο Σπίτι | Leave a comment