Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Σκαφών


Συντήρηση, εγκατάσταση και τροποποίηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού σκαφών. Επισκεφθείτε μας για την οποιαδήποτε ανάγκη σας.

Παρακάτω κάποιες φωτογραφίες από τα έργα μας.


Εγκατάσταση Ανεμογεννήτριας σε σκάφος για συντήρηση μπαταριών.

Posted in Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Σκαφών | Leave a comment