Έξυπνο σπίτι (Smart House)

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ?

Με την λύση Smart House μπορούμε να δικτυώσουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές με τέτοιο τρόπο ώστε η λειτουργία τους να μπορεί να ελεγχθεί από ένα κεντρικό σημείο. Ο πίνακας μας, από ένας τυπικός ηλεκτρολογικός πινακας, αποκτά πλέον  τον ρολο του εγκεφάλου ολόκληρης της εγκατάστασης.

Σε περιπτώσεις που πρέπει να σβήσει ένας διακόπτης φωτισμού, να ξεκινήσει η λειτουργία θέρμανσης, να ενεργοποιηθεί το σύστημα ασφαλειας ή ακόμα να κατέβουν τα ηλεκτρικά  ρολά λόγω καιρικών συνθηκών, η φυσική παρουσία ενός προσώπου που θα προβεί σε όλες αυτές τις ενέργειες είναι επιβεβλημένη σε μια συμβατική εγκατάσταση. Μια εγκατάσταση Smart House προσφέρει λύσεις όταν η φυσική παρουσία προσώπου σε χώρο δεν είναι δυνατή. Με την χρήση ‘ενεργοποιητών’ ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προγραμματίσει χρονοδιάγραμμα βάση του οποίου μπορούν να ενεργοποιούνται-απενεργοποιούνται λειτουργίες όπως θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός, φωτισμός ή σύστημα ασφαλειας.  Με την χρήση ‘αισθητήρων’ όπως ανεμόμετρο, ανιχνευτή κίνησης, αντιστάθμιση φωτεινότητας μπορεί ο ιδιοκτήτης να προγραματίσει λειτουργίες που θα βασίζονται στα ερεθίσματα που δέχονται οι αισθητήρες αυτοί. Παράδειγμα ενός τέτοιου σεναρίου μπορεί να είναι να κατεβαίνουν αυτόματα τα ηλεκτρικά ρολά σε περίπτωση που ο αισθητήρας ανιχνεύσει βροχή, να ανέβει η ηλεκτρική τέντα σε περίπτωση που ο άνεμος δυναμώσει, κ.α.

Μια Smart House εγκατάσταση ίσως να φαίνεται αρκετά ακριβότερη από μια συμβατική όμως  με μια προσεκτικότερη ματιά μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι για τις πολλές περισσότερες λειτουργίες που κερδίζουμε, το ποσο ενέργειας που εξοικονομούμε (και κατ επέκταση χαμηλότερο κόστος σε λογαριασμό ηλεκτρικού) και τον σημαντικό περιορισμό στην χρήση καλωδίων που μια τέτοια εγκατάσταση απαιτεί, η σύγκριση κόστους είναι τουλάχιστον άστοχη μιας και τα κέρδη από μια Smart House εγκατάσταση είναι σαφώς περισσότερα.

Παρακάτω μερικές Φωτογραφίες απο εγκαταστάσεις μας

 

Posted in Έξυπνο Σπίτι (Smart House), Έργα | Leave a comment