Λάμπες Τεχνολογίας L.E.D.


Η τεχνολογία L.E.D. (Δίοδος Εκπομπής Φωτός) αποτελεί πλεονέκτημα στις μέρες μας, λόγω πολύ χαμηλής κατανάλωσης, μεγάλης αξιοπιστίας και μεγάλο χρόνο ζωής.


ElecSolutions

Posted in Λάμπες | Leave a comment